Thủ dâm rất dễ phạm, đã phạm rất dễ nghiện, đã nghiện rất khó bỏ nhưng không có nghĩa là không thể bỏ được. Nếu có ý chí kiên quyết, sức mạnh tinh thần và phương pháp hợp lý thì có thể bỏ được sự thủ dâm nói riêng cũng như dần chế ngự được tà dâm nói chung. Bất cứ thứ gì trên đời, nếu ta nhận ra nó không có giá trị như ta nghĩ, nó không phải thứ ta cần thì ta sẽ không còn thích nó nữa, thủ dâm, tà dâm cũng như vậy.

1. Đọc các sách giới dâm (3:30)
2. Niệm Phật (4:08)
3. Thực hành pháp Quán bất tịnh (5:56)
4. Tập luyện dưỡng sinh và hạn chế tối đa nghĩ về dâm dục (6:34)
5. Tập ăn chay(7:26)
6. Giới sát, phóng sinh(7:56)
7. Làm thiện và Khuyên người làm thiện(8:40)
8. Thuận theo đạo lý của trời đất…(10:44)
9. Làm gì cũng phải có thầy hay bạn giỏi(12:28)

Confess tại địa chỉ sau:
Nhóm nghĩa công:
Website:
Thân này cha mẹ truyền cho
Tinh-hoa cơ thể khéo lo thịnh cường
Quý thay tinh-tủy máu-xương
Chớ nên dụng nó vào đường tà gian
Thường xem sách Thọ Khang Bảo Giám thì chẳng đến nỗi phạm “tà dâm” và “thủ dâm” v.v… tự hại cuộc đời, tự hao phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc. Tải sách tại địa chỉ sau:

(Tụng Chú Đại Bi 21 biến)

Tag: [vid_tags]

Xem thêm các bài viết Mẹo Vặt khác: https://giakhuyenmai.com/category/meo-vat

Nguồn: https://giakhuyenmai.com

5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2020-11-05 07:41:47.